Изпълнени проекти - театър ОРФЕЙ - проект и изпълнение на фасада, външна реклама, табели, оформление, декори на театъра, афиши, плакати, програми, дипляни.