PR, Връзки с обществеността - вижте малко повече информация за нашата дейност като пиар агенция, изпълнени проекти за клиенти, пиар акции и презентации.